EX800 EXTECH เครื่องวัดพีเอช PH METER

เครื่องวัดพีเอช รุ่น EX800

เครื่องวัดพีเอช รุ่น EX800

 

เครื่องวัดพีเอช รุ่น EX800 แบรนด์ EXTECH

 

PH METER

 

คุณสมบัติ

 

 • วัดได้ 3 อย่างใน เครื่องเดียว คือ คลอรีน pH และ อุณหภูมิ โดยใช้การเปลี่ยนหัววัด ระหว่างการวัดค่า pH และ คลอรีน
 • หัววัดแบบเรียบ สามารถวัดได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นของเหลว และ กึ่งของเหลว และ ของแข็ง
 • หน่วยความจำ บันทึกค่าได้ 15 ค่า และ ดูผลการปรับเทียบย้อนหลังได้
 • ใช้การปรับเทียบด้วยตัวเครื่องเองสำหรับการวัดค่าคลอรีน และ การปรับเทียบด้วยน้ำยา 3 จุด สำหรับค่า pH
 • หน้าจอขนาด 3.5 หลัก และ มีบาร์กราฟแสดงค่าการวัด
 • มีระบบค้างค่า ปิดเครื่องอัตโนมัติ และ เตือนแบตเตอรี่ต่ำ
 • ตัวเครื่องได้มาตรฐาน IP67 ลอยน้ำได้
 • อ่านค่าคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) โดยไม่มีผลกับสี หรือ ความขุ่นของน้ำที่วัด
 • หน้าจอแสดงหน่วย ppm . pH และ °C/°F
 • หัววัดออกแบพิเศษประสิทธิภาพสูง และ แสดงสัญลักษณ์ RENEW เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนหัววัด
 • หน้าจอแสดง CAL เพื่อเติอนผู้ใช้ เมื่อจำเป็นต้องปรับเทียบใหม่
 • มีระบบชดเชยค่าความผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิ
 

CD-4309 LUTRON เครื่องวัดความนำไฟฟ้า EC Meter

เครื่องวัดความนำไฟฟ้า รุ่น CD-4309

เครื่องวัดความนำไฟฟ้า รุ่น CD-4309

 

เครื่องวัดความนำไฟฟ้า รุ่น CD-4309 แบรนด์ LUTRON

 

EC Meter

 

คุณสมบัติ

 • ฟังก์ชัน : การนำไฟฟ้า, TDS, ความเค็ม, อุณหภูมิ, ความแข็ง
 • ความละเอียดในการถ่ายโอนสูง 5 ช่วง
  • 20 uS x 0.01 uS
  • 200 uS x 0.1 uS
  • 2 mS x 0.001 mS
  • 20 mS x 0.01 mS
  • 200 mS x 0.1 mS
 • ความต้านทานต่อไฟฟ้าสถิต 5 ช่วง
  • 100 M -cm
  • 10 M-cm
  • 1 M -cm
  • 100 K -cm
  • 10 K -cm
 

AMT128 TLEAD เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่า

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่า รุ่น AMT128

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่า รุ่น AMT128

 

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่า รุ่น AMT128 แบรนด์ TLEAD

 

DIGITAL ALCOHOL TESTER

 

คุณสมบัติ

 • เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบร้อนสูง
 • การตอบสนองอย่างรวดเร็วแม่นยำดีเยี่ยม
 • การควบคุม MCU แบบสมาร์ท
 • ขั้นตอนการทดสอบโดยตรง
 • จอแสดงผล LCD, ไฟสำรอง
 • การออกแบบแบบพกพา
 • ไม่มีการออกแบบสุขภาพแบบสัมผัส
 • การเตือนที่มองเห็นและเสียงนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • การออกแบบการประหยัดพลังงาน, การแสดงแบตเตอรีต่ำ
 

CG206 EXTECH เครื่องวัดความหนา THICKNESS METER

เครื่องวัดความหนา รุ่น CG206

เครื่องวัดความหนา รุ่น CG206

 

เครื่องวัดความหนา รุ่น CG206 แบรนด์ EXTECH

 

THICKNESS METER

 

คุณสมบัติ

 • การรับรู้พื้นผิวอัตโนมัติแบบสมาร์ท
 • เหนี่ยวนำแม่เหล็กสำหรับพื้นผิวเหล็ก
 • การวัดค่า Eddy current สำหรับพื้นผิวที่ไม่มีสี
 • เครื่องวัดความหนา รุ่น CG206 มีเมณูที่ใช้งานง่าย
 • โหมดการทำงานสองโหมด : แบบตรงและกลุ่ม
 • หน่วยความจำเก็บการอ่านได้ถึง 1500 ครั้ง (อ่านได้จากกลุ่ม 30 ครั้ง)
 • ปรับเทียบสองจุดพร้อม Zero adjust
 • ไฟพื้นหลังปรับระดับได้ 8 ระดับ
 • อินเตอร์เฟซ USB ประกอบด้วยซอฟต์แวร์
 • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อน
 • แบตเตอรี่ AAA สายเคเบิล 2 สาย ซอฟต์แวร์ CAL สอบเทียบอลูมิเนียมสอบเทียบมาตรฐานแม่นยำและกระเป๋า

   

TB 1000 EUTECH เครื่องวัดความขุ่น TURBIDITY METER

เครื่องวัดความขุ่น รุ่น TB 1000

เครื่องวัดความขุ่น รุ่น TB 1000

 

เครื่องวัดความขุ่น รุ่น TB 1000 แบรนด์ EUTECH

 

TURBIDITY METER

 

คุณสมบัติ

 

 • เครื่องวัดความขุ่น รุ่น TB 1000 ที่มีการสอบเทียบแบบหลายจุด (ไม่เกิน 3 จุด) เพื่อความแม่นยำในการใช้เชื้อเพลิงได้สูงสุด ± 2% full scale
 • มีการตอบสนองที่รวดเร็วและมีความละเอียดที่ดีที่สุด (สูงสุด 0.01 NTU) ในช่วงการวัดกว้าง
 • การปรับเทียบปุ่มกดไม่ยุ่งยาก ง่ายและรวดเร็ว
 • การปรับเทียบอัตโนมัติแจ้งเตือนในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับเทียบค่าตามกำหนดเวลาเป็นประจำสำ หรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO และ GLP
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232 เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเอกสารรายงาน
 • แสตมป์แบบเรียลไทม์ในตัวแสตมป์เก็บข้อมูลและข้อมูลการสอบเทียบด้วยเวลาและวันที่ เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ GLP
 • การวินิจฉัยด้วยตนเองด้วยรหัสข้อความเพื่อแก้ปัญหาได้ง่าย
 • โมดูล Pour-Through Assembly (ตัวเลือก) ช่วยให้สามารถเก็บตัวอย่างได้ทันทีโดยไม่ต้องถ่ายโอนตัวอย่างลงใน cuvettes จึงช่วยประหยัดเวลาได้

 

   

380193 EXTECH เครื่องวัดความต้านทานขดลวด

เครื่องวัดความต้านทานขดลวด รุ่น 380193

เครื่องวัดความต้านทานขดลวด รุ่น 380193

 

เครื่องวัดความต้านทานขดลวด รุ่น 380193 แบรนด์ EXTECH

 

LCR Meter

 

คุณสมบัติ

 

 • เครื่องวัดความต้านทานขดลวด รุ่น 380193 การแสดงผลพร้อมกัน 20,000 / 10,000 count ของพารามิเตอร์หลัก (L, C หรือ R)
 • พารามิเตอร์ที่สองของ Q (คุณภาพ) D (การกระจาย) หรือ R (ความต้านทาน)
 • ตั้งค่าขีด จำกัด Hi / Lo โดยใช้ค่าสัมบูรณ์หรือเปอร์เซ็นต์
 • วงจรเทียบเท่าหรือแบบอนุกรม
 • ตัวบ่งชี้ฟิวส์เป่าแบบอัตโนมัติ
 • ติดตั้งชุดทดสอบหรือใช้ตัวนำทดสอบภายนอก

 

   

EC170 EXTECH เครื่องวัดความเค็ม SALINITY METER

เครื่องวัดความเค็ม รุ่น EC170

เครื่องวัดความเค็ม รุ่น EC170

 

เครื่องวัดความเค็ม รุ่น EC170 แบรนด์ EXTECH

 

SALINITY METER

 

คุณสมบัติ

 

 • การวัดความเค็ม ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, น้ำบนดิน, ชลประทาน, น้ำดื่มและอื่น ๆ
 • การปรับช่วงการวัด 2 ช่วงของการวัด
 • จอแสดงผลแบบแอลซีดีขนาดใหญ่  3-1 / 2
 • ฟังก์ชั่นการค้างค่าหน้าจอ, เตือนสถานะแบตเตอรี่ต่ำ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • ฟังก์ชั่นการชดเชย อุณหภูมิ อัตโนมัติ
 • ปรับเทียบค่าได้ 1 จุด
 • ออกแบบมาให้กันน้ำหรือจะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปียก ตามมาตรฐาน IP65

Specifications

Ranges

Max. Resolution

Basic Accuracy

Salinity

0 to 10.00ppt

10.1 to 70.0ppt

0.01ppt

0.1ppt

±2% FS

Temperature

32°F to 122°F (0 to 50°C)

0.1°F/°C

±0.9°F/0.5°C

Power

Four LR44 button batteries

 

 

Dimensions

1.3×6.5×1.4" (32×165×35mm)

 

 

Weight

3.8oz (110g)

 

 

   

AMT-19 AMTAST เครื่องวัดความเค็ม Salinity Meter

เครื่องวัดความเค็ม รุ่น AMT-19

เครื่องวัดความเค็ม รุ่น AMT-19

 

เครื่องวัดความเค็ม รุ่น AMT-19 แบรนด์ AMTAST

 

Digital Salinity Meter

 

คุณสมบัติ

 

 • ช่วงการวัด : 0.0 ~ 80.0ppt (แนะนำช่วง: 0.0 ~ 50.0PPT)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 0 ~ 50 ℃
 • ช่วงการวัดความเค็ม : 0.1ppt
 • อุณหภูมิความละเอียด : 0.1 ℃
 • อุณหภูมิแวดล้อม : 5 ~ 35 ℃
 • แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ขนาด 4 x 1.5V
 • น้ำหนัก : 90 กรัม
 • ขนาด : 170 x 37 x 37 มม
 • ระดับกันน้ำ : IP67

 

   

MS-6450 MASTECH เครื่องวัดระยะ DISTANCE METER

เครื่องวัดระยะ รุ่น MS-6450

เครื่องวัดระยะ รุ่น MS-6450

 

เครื่องวัดระยะ รุ่น MS-6450 แบรนด์ MASTECH

 

DISTANCE METER

 

คุณสมบัติ

 • หน่วยแสดงผล: เมตร / ฟุต: นิ้ว
 • การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
 • เครื่องวัดระยะ รุ่น MS-6450 ที่มีการวัดด้วยเลเซอร์
 • ตัวบ่งชี้การแสดงข้อมูลเกิน
 • หน้าจอ LCD ด้านหลัง
 • การแสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อน
 • การคำนวณ โดยการกดปุ๋ม : "+"
 • ปิดอัตโนมัติ
   

JL269-LCD HW SENSOR เครื่องวัดแก๊ส GAS DETECTOR

เครื่องวัดแก๊ส รุ่น JL269-LCD

เครื่องวัดแก๊ส รุ่น JL269-LCD

 

เครื่องวัดแก๊ส รุ่น JL269-LCD แบรนด์ HW SENSOR

 

GAS DETECTOR

 

คุณสมบัติ

L269-LCD HW SENSOR เครื่องวัดแก๊ส Gas Detector ตรวจจับ LPG NGV แก๊สติดไฟต่างๆ หัววัดยาว ปรับโค้งงอได้ ใช้งานสะดวก ใช้กันมาก ตามศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ตรอ.

 • เป็นเครื่องวัดแก๊สที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วและใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องที่สั้น ๆ
 • เป็นเครื่องวัด ที่มีไฟแสดงสถานะหลายระดับ
 • มีหัววัดคอที่ยาวสามารถยืดหยุ่นความสูงได้
 • มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเวลาแรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • สามารถปิดอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • การปรับจุดศูนย์อัตโนมัติ

 

   

TESTO 470 TESTO เครื่องวัดความเร็วรอบ Tacho meter

เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น TESTO 470

เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น TESTO 470

 

เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น TESTO 470 แบรนด์ TESTO

 

Tacho meter

 

คุณสมบัติ

testo 470 เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการวัดรอบต่อรอบด้วยออปติคัลและเครื่องกล การวัดด้วยแสงจะกลายเป็นวัดเชิงกลโดยเพียงแค่ติดอะแดปเตอร์สำหรับปลายหัววัดหรือแผ่นความเร็วพื้นผิว

 • ใช้งานง่ายเพียงข้างเดียว
 • การวัดความเร็วรอบต่อนาทีความเร็วและความยาว
 • มีการเตือนเวลาแบตเตอรี่เหลือน้อย
 • มีการออกแบบที่แข็งแรงทนทาน กับ SoftCase
 • การจัดเก็บข้อมูลของ  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด/นาที ที่อ่านค่าครั้งล่าสุด
 • ระยะของการวัดความเร็วรอบได้ถึง 600 มม
 • จอแสดงผล LCD 5 หลัก, 1 บรรทัด
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง +50 องศาเซลเซียส
 • แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 40 ชั่วโมง
 • น้ำหนัก 190 กรัม
 • ขนาด 175 x 60 x 28 มม
   

คู่มือ Incubator / Chamber

คู่มือการใช้งาน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ  Chamber

 

MGC-250

ความปลอดภัย

! อันตราย (อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อเครื่องมือ หรือบาดเจ็บ กับตัวผู้ใช้เครื่องมือ)

· เครื่องมือต้องมีการต่อลงกราวด์

· ก่อนเสียบสายไฟ ตรวจสอบให้มั่นใจว่า แรงดันไฟฟ้า ตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการของเครื่องมือ

· ไม่ควรถอดปลั๊กไฟฟ้า ขณะยังไม่ปิดเครื่อง

· ไม่ควรมีการตัดสายไฟฟ้า เข้าที่ตัวเครื่อง

· ไม่ควรตรวซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง การซ่อมควรทำโดยผู้ที่มีความรู้

! เตือน (อาจเกิดความเสียหายกับเครื่องมือ หรือ ผู้ใช้งาน)

· ควรอ่านคู่มือให้เข้าใจ ทั้งหมด ก่อนการใช้งานเครื่องมือ

· ควรถอดปลั๊กออกก่อนดำเนินการสิ่งต่อไปนี้

i. เปลี่ยนฟิวส์

ii. เครื่องทำงานผิดพลาดหรือขณะซ่อม

iii. เครื่องไม่ได้มีการใช้งาน เป็นระยะเวลานานาน

iv. เวลาเคลื่อนย้ายเครื่องมือ

!บันทึก (อาจจะมีผลต่อ ประสิทธิภาพของเครื่องในระยะยาว)

· ในกรณีเคลื่อนย้าย Incubator ต้องไม่ให้เครื่องเอียงเกิน 45 องศา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบทำความเย็น

· เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องไปในพื้นที่ใช้งานเรียบร้อย ควรวางเครื่องไว้ โดยยังไม่ใช้งานอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อให้ระบบทำความเย็น ปรับตัวสู่การทำงานปกติ

· พื้นที่ติดตั้ง วางเครื่อง ควรเป็นพื้นที่แข็ง และ เรียบ

· ไม่ควรวางเครื่องแนบติดกับอุปกรณ์อื่นหรือกำแพง ควรมีที่ว่าง ระยะห่าง อย่างน้อย 30 เซ็นติเมตร

· เครื่องมือ ควรใช้งานในสภาวะแวดล้อม ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเครื่อง

· ไม่ควรเปิด ปิด เครื่องมืออย่างรุนแรง อาจทำให้ ประตูเสียหายได้

 

การใช้งาน กระดาษลิตมัส

   

FREE DELIVERY

เครื่องวัด เครื่องมือวัด จัดส่งฟรีจัดส่งสินค้าฟรี...
- สำหรับ ลูกค้าในพื้นที่ กรุงเทพฯ , ปริมณฑล (เฉพาะพื้นที่กำหนด) และ มียอดสั่งซื้อเกิน 1,500 บาท บริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้า โดยพนักงานจัดส่งสินค้าฟรี

- สำหรับ ลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ฟรี สำหรับยอดสั่งซื้อสินค้าเกิน 5,000 บาท (*ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า) หรือ บริษัทจัดส่งสินค้าทางขนส่งเอกชน เช่น TNT, รถทัวร์ รถตู้ หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯกับลูกค้า

เงื่อนไขการจ่ายเงิน (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการสั่งซื้อ

   

หน้า 1 จาก 2

วิธีเลือกเครื่องวัดความเร็วลม

ชนิดของหัววัด
ขนาดหัววัด
วัดในท่อหรือช่องเปิด
ช่วงความเร็ว
m/s,ft/m,km/h,
Flow ปริมาตร
CFM / CMM
ราคาเริ่มต้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง
14-100 mm
0.3 - 40 m/s
ขึ้นอยู่กับรุ่น
CFM/CMM
ขึ้นอยู่กับรุ่น
1,xxx บาท ขึ้นใป
AN90,AN100
เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.8 - 12 mm
0.1 - 35 m/s
ขึ้นอยู่กับรุ่น
CFM/CMM
ได้ทุกรุ่น
9,xxx บาท ขึ้นไป
DT-8880 , VT100S
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3 - 12 mm
2 - 100 m/s
ขึ้นอยู่กับรุ่น
CFM/CMM
ขึ้นอยู่กับรุ่น
1x,xxx บาท ขึ้นไป
MP120S, MP200G

New Products : สินค้าใหม่

TAGS คำฮิต

sound level meter salt meter ph meter sound meter เครื่องวัดความชื้น อุปกรณ์ data logger salt tester mixer hotplate stirrer oscilloscope เครื่องชั่งน้ำหนัก noise meter เครื่องมือวัด sound meter stirrer water quality วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง เครื่องกวนสารให้ความร้อน ตู้บ่มเชื้อ เครื่องกวนสารละลาย sound meter ceramic เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องวัดเสียงรบกวน สโคป เครื่องกวนสาร magnetic ph tester ph indicator เครื่องวัดความดัง ph กรดด่าง ให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก magnetic stirrer แม่เหล็ก thermometer กรด-ด่าง เครื่องวัดเสียง ph electrode sterrer scale alkalinity hotplate เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ph measurement lux meter เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องมือช่างไฟฟ้า เครื่องวัดความเป็นกรด ด่าง เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัด salinity meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง magnetic hotplate stirrer เสียงรบกวน acidity standard solution meter เครื่องกวนสาร เครื่องวัดกรดด่าง measurement เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดแสง ph 7.0 buffer solution เครื่องวัด เครื่องมือช่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ buffer solution เซนเซอร์ electronic stirrer เครื่องมือวิทยาศาสตร์ bar thermomether เครื่องวัดเสียง ph meter เครื่องกวนสาร

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย

trademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademarktrademark

สินค้าแยกตาม Brand

Who's Online

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

zopim chat