PDFPrint

โรงงาน: เรียงลำดับ:

ตู้ควบคุมความชื้น

Sort List

DESICCATORS เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้นVacuum Desiccators

TLEAD
DESSICATOR เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น DESICCATORS > TH1001D ตู้ดูดความชื้น (Dessicator) แบบอัตโนมัติ Dry Cabinet 115L...
TLEAD
DESSICATOR เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น DESICCATORS > TH601D ตู้ดูดความชื้น (Dessicator) แบบอัตโนมัติ Dry Cabinet 65L...
TLEAD
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครี่องมือวัด เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น ตู้ควบคุมความชื้น DESICCATORS >TH801D ตู้ดูดความชื้น (Dessicator) Dry Cabinet 84L...
เลิกจำหน่าย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครี่องมือวัด เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น VACUUM DESICCATORS > DE-57 ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี Model DE-57 ตัวโครงสร้างตู้ทำด้วยพลาสติกอะคลิลิคสีใส หนา 4.5 มม.ลดความชื้นด้วยซิลิก้าเจล ฝาตู้หนา 4.5 มิล...
เลิกจำหน่าย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครี่องมือวัด เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น VACUUM DESICCATORS > DA-90LD ตู้ดูดความชื้น ตัวโครงสร้างตู้ทำด้วยพลาสติกอะคลิลิคสีใสหนา 4.5 มม. และโครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมเข้ารูป ชุดควบคุมระบบลดความชื้นแบบ Therm...

แอด Line สอบถามได้คะ

ph meter

เพิ่มเพื่อน

สินค้าแยกตาม Brand