PDFPrint

โรงงาน: เรียงลำดับ:

pH meter แบบปากกา

Sort List

เครื่องวัดค่า pH หรือ pH meter แบบปากกา เหมาะสำหรับ การใช้งานทั่วไป เกี่ยวกับน้ำธรรมดา ไม่เหมาะกับงานสกปรกสูง หรือ ของเหลวที่มีไขมัน สารเคมีกัดกร่อน ซึ่งอาจจะทำให้หัววัดเสียหาย หรือ อุดตันเร็ว หากใช้ไม่ถูกประเภทกับงาน ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ ผู้ใช้ ควรเลือก pH meter ให้เหมาะกับงาน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และ เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

red_dotDownload Catalog สินค้า ในหมวด เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำWater Quality Meter เครื่องมือวัด คุณภาพน้ำ เช่น pH Meter เครื่องวัดกรดด่าง EC Meter Conductivity Meter , Chlorine meter, เครื่องวัดคลอรีน , DO Meter , Dissolved Oxygen Meter , เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ , Turbidity Meter , เครื่องวัดความขุ่นAMTAST
pH Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดกรด ด่าง Temp / PH meter Waterproof AMT01...
EXTECH
pH Meter EC Meter Conductivity Meter วัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ Waterproof EC500 ExStik II pH/Conductivity/TDS/Salt Me...
EXTECH
Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ 5 in 1 Waterproof ExStik II pH/Conductivity/TDS/Salt Meter EC510...
EXTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ PH meter Waterproof ExStik® pH Meter pH100...
EXTECH
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > DO,pH,EC,TDS,Salt,Temp DO610 Measure Dissolved Oxygen DO , pH , Conductivity , Salinity , Temperature meter...
HANNA
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ pH Meter HANNA รุ่น HI98107...
EXTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ Waterproof Refillable ExStik pH Meter pH110...
EXTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดกรด ด่าง Temp / PH meter Waterproof PH60...
CH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > KL-98108 PH TESTER WITH SPEAR ELECTRODE เครื่องวัดกรดด่าง...
EXTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์เครื่องวัดคลอรีน ExStik 3-in-1 Chlorine, pH, Temp EX800Kit...
TLEAD
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ PH-035 High Accuracy Water Proof pH Meters...
CH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ (Temp & pH) PH869-0...
HANNA
pH Meter EC Meter Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครี่องวัดกรดด่าง เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > pH/TDS/EC/Temp pH Meter HANNA รุ่น HI98130 High Rang EC...
HANNA
pH Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ pH Meter HANNA รุ่น HI98103 with replaceable electrode...
HANNA
pH Meter EC Meter Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ด่าง PH meter > pH/TDS/EC/Temp pH Meter HANNA รุ่น HI98129...
TLEAD
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช ความชื้น pH-010...
CH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ pH meter เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช ID-1000...
HANNA
Digital Soil pH Meter เครื่องวัดค่า pH กรดด่างในดิน HI99121 แบบดิจิตอล > The Hanna HI99121...
HANNA
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ pH Meter / Temperature HANNA รุ่น HI98127...
HANNA
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ > pH Meter HANNA รุ่น HI98128...
EUTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ > pH spear EUTECH...
EUTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ WaterProof pHTestr10BNC EUTECH...
EUTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ > WaterProof pHTestr30 EUTECH...
EUTECH
pH Meter EC Meter วัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > measures pH, Conductivity, TDS, Salinity and Temperature รุ่น PCSTestr 35...
HM DIGITAL
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ Waterproof PH-200...
CH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ Waterproof ST-6020...
เลิกจำหน่าย
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ pH-009...
เลิกจำหน่าย
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ pH-03...
เลิกจำหน่าย
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ รุ่น WaterProof pH-033...
เลิกจำหน่าย
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ Waterproof ST-6020...
EUTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ EUTECH pHTestr 10...
EUTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ WaterProof pHTestr20 EUTECH...
TLEAD
pH Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ pH Meter...
EUTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ WaterProof pHTestr20 EUTECH...
เลิกจำหน่าย
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ PH meter pH/mV/Temp EZDO 7011...
TLEAD
เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดกรด ด่าง เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ Waterproof ST-6020A...
EXTECH
pH Meter Water Quality Meter เครื่องวัดค่าพี-เอช เครี่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ เครื่องวัดคลอรีน ExStik 4-in-1 Chlorine, pH, ORP, Temp EX900Kit...
HANNA
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครี่องวัด เครื่องวัดโออาพี เครื่องวัดโออาพี และ อุณหภูมิ เครื่องวัด pH/ ORP meter , Temp > รุ่น HI98121...

ความสามารถสินค้า

EXTECH
pH Meter EC Meter Conductivity Meter วัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่อวัดความเป็นกรด ด่าง PH meter > เครื่องวัดกรดด่าง พีเอช มิเตอร์ Waterproof EC500 ExStik II pH/Conductivity/TDS/Salt Me...

แอด Line สอบถามได้คะ

ph meter

เพิ่มเพื่อน

สินค้าแยกตาม Brand